top of page

בוררות כפתרון לסכסוכי בלוקצ'יין

לצד היתרונות הבולטים, הטכנולוגיה החדשה עשויה להיתקל בקשיים וחוסר התאמות לעולם המשפט; בוררות עשויה לתת מענה לקשיים אלה.וביקוש רב לפעילויות בנושא. כיום, השחקן החדש והמרכזי מתבטא בטכנולוגיית הבלוקצ'יין, הצוברת תאוצה לא רק בעולם הפיננסים, אלא גם בעולמות הבינלאומיים של העסקים, ההייטק והטכנולוגיה. אך לצד היתרונות הבולטים, עשויה הטכנולוגיה החדשה להיתקל בקשיים וחוסר התאמות לעולם המשפט.


מטרת הבלוקצ'יין הינה להסיר מחסומים ביורוקרטיים וניהוליים, לוותר על צד שלישי שיתווך בעסקה - ובכך לא רק לקצץ בעמלות גבוהות אלא גם לשפר את הגנת הפרטיות ולייצר גלובליזציה עסקית. הרעיון המרכזי מאחורי טכנולוגיית הבלוקצ'יין הוא יצירת מערכת, המאפשרת פעילות עסקית באינטרנט ללא כל צורך במעורבות צד שלישי. באמצעות מערכת זו, מתבצע רישום דיגיטלי במחשבים של כל משתמשי השרת, ללא חשיפת זהותם - וכך המידע נשאר נגיש, שקוף וזמין לכל משתמש אחר, תוך הגנה רחבה על זהות המשתמשים ופרטיותם, תוך עלויות תפעול נמוכות וממשק ידידותי למשתמש.


במקביל לטכנולוגיה זו, מתפתח תחום משפטי חדש המכונה "חוזים חכמים" - עסקה פיננסית, המתבצעת באמצעות טכנולוגיית הבלוקצ'יין, כאשר כל הצדדים לחוזה מסכימים על התנאים ביניהם. בחוזה עצמו, קיימת רגולציה עצמית. החוזה אף יכלול את רישומי ההיסטוריה בין הצדדים, את הנפקת אג"ח ואת הגדרת הביטחונות, בשונה מהחוזים המסורתיים בעידן המודפס. החוזים החכמים מוצגים כאמור בצורה דיגיטלית, נגישה ויעילה, כולל פרוטוקולים, אותם הצדדים מבצעים.


חוזים חכמים שונים ממקביליהם הפיזיים במספר מאפיינים בולטים: ביצוע אוטומטי, אשר נעשה ללא פיקוח או הסדרה של מערכות אכיפת החוק, בעל קוד חוזה המבוצע ללא הסתמכות על צד שלישי מהימן. בנוסף, החוזים החכמים מסוגלים לאחסן כסף בתוכם. בתוך הבלוקצ'יין ניתן לשמור כסף בחשבון ולהעבירו ליעד אחר כאשר מתקיימים תנאי החוזה.


מנגד, חסרונות הטכנולוגיה המודרנית באים לידי ביטוי גם בשימוש בחוזים החכמים, שמעוררים קשיים ואתגרים משפטיים. כך, לדוגמה, התשובה לשאלה האם מדובר בחוזה מחייב - עשויה להשתנות באופן משמעותי ובהתאם לסמכות השיפוט. קושי נוסף בתחום משפטי זה הוא שאין גורם השולט בצורה מלאה בבלוקצ'יין, כיוון שזוהי מערכת אוטומטית. כך, ההבטחות, שנרשמו בחוזים החכמים, ייהפכו לברירת מחדל ולכן קשה לתקן אותן או להביא לסיומן, וזאת לעומת חוזים משפטיים מסורתיים.


כיצד ניתן לתת מענה לקשיים אלו? ייתכן שהתשובה נמצאת בשיטת יישוב סכסוכים עסקיים - בוררות. התכונה העיקרית שהופכת את הבוררות, שיטת יישוב סכסוכים עסקיים, למנגנון פתרון המחלוקות האופטימלי לסכסוכים של חוזים חכמים, נעוצה בגמישות של הליכי הבוררות. אלה מציעים לצדדים הליכים גמישים, העשויים לסייע להתגבר על האתגרים החבויים בחוזים החכמים. בנוסף, יוכלו הצדדים לקבוע כי אדם מסוים יהיה זה שיפתור ביניהם בעיות שקשורות לקידוד החוזה החכם, ועוד.


טרם חתימתם על חוזה חכם, על צדדים הבוחרים בבוררות לזהות את נושא החוזה שלהם, ובין היתר לבדוק האם נושא זה תקף ומוכר במקום בו בחרו לקיים את הבוררות, או במדינה שאת חוקיה ביקשו להחיל, כדין המחייב את הצדדים והבורר. אי ידיעה על תוקף והסדרת החוזה החכם, באמצעות בוררות, עלול לגרום לחוזה החתום להפוך לריק מתוכן ולחסר חשיבות. כך לדוגמא, אם נחתם חוזה בין צדדים ממדינות שונות, כשאחת מהן אינה מכירה באופן רשמי בחוזים אלו - הדבר עשוי להשפיע על יכולתו של צד זה להינות מההכרעה, אם וככל שתהא לטובתו. יתר על כן, הדבר עלול להוות עילה להתחמק מההתחייבויות הנובעות מהחוזה החכם ולהפוך את המשפט ולגרור עבודה כפולה, שתבוא לידי ביטוי בחוזה סטנדרטי, שיכפיל את זמן הליך העבודה.


הכותב הוא בורר בינלאומי, מחבר הספר 'בוררות בעולם העסקי' ודוקטורנט בדיני בוררות

Comentários


bottom of page