top of page

לשכת הבוררים בישראל מאגדת בוררים מוסמכים ממגוון דיסציפלינות. החברות בלשכה

מחייבת עמידה בקריטריונים מקצועיים כגון השכלה אקדמית, ניסיון מקצועי וניסיון בבוררות.

בעמוד זה ניתן לאתר בוררים חברי הלשכה בהתאם לחלוקה למקצועות השונים. כאמור,

הלשכה מעודדת את נציגי המגזר העסקי בישראל לרכוש הכשרה, מידע וכלים מעשיים

להעמקת ההבנה בעולם הבוררות, מתוך תפישה שהבוררות בישראל, כמו גם בעולם,

צוברת תאוצה, כחלופה ראויה ליישוב סכסוכים מסחריים מחוץ לערכאות.

עורכי דין ומגשרים

מהנדסים

שמאים

מגזר עסקי

יועצי מס

מגזר פיננסי

זרועות הביטחון

בוררים בינלאומיים

מגזר ציבורי

היי-טק וטכנולוגיה

bottom of page