top of page

לשכת הבוררים בישראל מציעה לחבריה מגוון שירותים, כסיוע לקידום בוררויות, כאשר הבוררויות תתקיימנה בין היתר במוסדות המוכרים בישראל, כגון המוסד לבוררות עסקית שליד איגוד לשכות המסחר והמשכן לבוררויות, וכן ניתן לסייע באיתור אכסניה התואמת לנסיבות הפרטניות.

חדש:

פגישת אימון אישי לקראת ניהול הליך בוררות

על ידי חבר הועדה המייעצת ד"ר אלי בן אליעזר:

  • מאמן עסקי ויועץ ארגוני ומנהיגותי.

  • בוגר המחזור הראשון של קורס הכשרת בוררים מטעם מרכז פישר.

  • מנהל ארצי של תכנית הנשיא - מדעני וממציאי העתיד.

  • לשעבר מנכ"ל המסלול האקדמי - המכללה למנהל.

  • לשעבר סמנכ"ל משאבי אנוש וארגון בחברת "בזק".

bottom of page