top of page

בוררים המעוניינים להגיש מועמדותם כחברים בלשכה מוזמנים לקרוא בעיון ולמלא את טופס

ההצטרפות ללשכת הבוררים בישראל באופן מלא, בצירוף המסמכים הרלוונטיים המצוינים בטופס.

 

.לשאלות ובירורים נוספים ניתן לפנות אלינו באמצעות תיבת הדוא"ל

contact@israel-arbitration.com

 

For English form

טופס הרשמה

העלו תמונה ייצוגית שתופיע באתר
קובץ קורות חיים
סריקה של תעודת סיום לימודי בוררות
מעוניין להופיע בקטגוריות:

המידע נשמר בהצלחה !

bottom of page