© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל

שמעון כהן

מנכ''ל