© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל

שמוליק כרמי

מנהל בכיר