© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל

רחלי רוזן נקש

מגשרת ויועצת משפטית