© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל

צפריר כהן

מנכ''ל