© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל

סטיבן וולפסון

מנכ"ל המכון הישראלי לזכיינות