© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל

ישראל כרמון

מנהל תחום התחדשות עירונית , חברת סופרין