© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל

יצחק אורן

מנכ''ל