© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל

יהודה משה דרורי

מנכ''ל מרכז מסחרי