© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל

יהודה בר אור

יו"ר איגוד המוניות הארצי