חיים איזנפלד

נשיא לשכת היועצים העסקיים והניהוליים בישראל

© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל