© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל

חיים איזנפלד

נשיא לשכת היועצים העסקיים והניהוליים בישראל