© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל

דוד שיינין

מנהל בכיר