© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל

דוד אברהם שטרית

מנכל