© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל

ד"ר שרגא אפרת

יועץ עסקי