© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל

ד"ר איתן לסרי

מנכ"ל חברת אתגר פתרונות אסטרטגיים ויזמות