© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל

גל כהן

דובר ארגון מדבירי המזיקים בישראל