© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל

ארי שלף

יועץ אסטרטגי