© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל

אמיר גור

מנכ''ל