© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל

אבנר ליאור

יו"ר ומנכ"ל חברות