© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל

אבי שומר

מנכ''ל