top of page

חשיבותו של סעיף בוררות בחוזה

בעת האחרונה אופציית הבוררות בעולם העסקי תופסת תאוצה. כבר בסוף שנת 2011 אישרה הממשלה את נוסחה הסופי של הצעת החוק בוררות חובה. נושא זה הועלה על ידי שר המשפטים דאז, מר יעקב נאמן ז"ל, בעקבות העומס הרב תחתיו נתונה מערכת המשפט בישראל וזאת כחלק ממהלך כולל אותו הוא יזם וקידם להפחתה בעומס המוטל על מערכת המשפט. הצעת חוק בוררות חובה באה על רקע מציאות זו ועל פיה תונהג בוררות חובה בתביעות אזרחיות המוגשות לבית משפט השלום ולפיה יוסמכו נשיא בית משפט השלום או סגנו להורות על בירורה של התביעה בפני בורר.
על כן, לאור ההתעוררות הרבה והשיח העשיר בנושא הבוררות אשר גדל והתרחב לעת האחרונה, מצאנו לנכון להביא בפניכם כמה נקודות למחשבה טרם כניסתכם להליך הבוררות.

חוק הבוררות מעודד ניהול הליכים משפטיים בדרך של בוררות ורואה בבוררות דרך טובה ויעילה להביא לפתרון הוגן ומוסכם של סכסוכים.

מקובל ונפוץ "בעולם העסקים" לכלול בחוזה סעיף מסוים ומוגדר, המהווה הסכמה מראש ליישב סכסוכים בבוררות. בחוזה שבו קיים סעיף בוררות, יהווה הסעיף הוראה מהותית ובסיסית שאין לסטות ממנה.

לאור כך קיימת חשיבות רבה לאופן ניסוח סעיף הבוררות.  לפיכך, מצאנו כי חשוב להביא בפניכם, בתמצית, את הפרטים אשר חשוב להתייחס אליהם טרם ניסוח סעיף בוררות.

זהות הבורר:

בורר יכול להיות כל אדם ואין צורך בהשכלה מיוחדת או הכשרה מתאימה. חופש זה מעניק לצדדים יתרונות לצד חסרונות. מצד אחד, הצדדים יכולים להפנות את הסכסוך ביניהם לפיתרון על ידי איש מקצוע הפוסק לפי ניסיונו ושכלו הישר, ואין הוא כבול לתקדימי הפסיקה או להוראות המשפט (אלא אם יקבעו אחרת), עם זאת, מדובר באליה וקוץ בה. העובדה כי הבורר איננו עובר כל הכשרה מקצועית אשר מבססת את תפקידו כבורר עלולה לפגוע בנכונות החלטתו שכן בסכסוכים רבים ישנה מחלוקת משפטית של ממש. 

כאשר צדדים מתקשרים בהסכם וקובעים בהסכם סעיף בוררות, באפשרותם:

לקבוע מראש את זהות הבורר.

לקבוע מנגנון לבחירת הבורר.

כאשר אין יכולת להסכים על זהות הבורר, אך ישנו רצון לפנות להליכי בוררות, יכולים הצדדים לפנות לבית המשפט על מנת שימנה בורר עבורם.

מנגנון לבחירת הבורר הוא קביעה מראש של הדרך בא ייבחר הבורר. לדוגמא: הבורר ימונה על ידי יו"ר לשכת השמאים בישראל.

אפשרות נוספת היא בוררות זבל"א, ראשי תיבות של: זה בוחר לו אחד. כל אחד מהצדדים בוחר בורר מטעמו. שני הבוררים הנבחרים בוחרים ביניהם בהסכמה בורר שלישי, והבוררות מתקיימת בפני מותב  של 3 בוררים.

גמישות הליך הבוררות:

חוק הבוררות מאפשר לצדדים לקבוע כי הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין ולדיני הראיות הנהוגים בבית המשפט. כאשר מדובר בבורר מקצועי, יכולים הצדדים להניח כי גם אם יתקבלו בבוררות ראיות בסטייה מדיני הראיות הנוהגים, הרי שהבורר ידע לשקול ולתת לכל ראיה את משקלה הנכון בעת שינתן הפסק. יתרה מזאת, הצדדים אף רשאים לקבוע את מועד ההכרעה בסכסוך באופן שונה מזה המוגדר בחוק הבוררות.

ואלו כמה עצות מועילות:

מומלץ לכלול בסעיף הבוררות, כמה הוראות מפורשות ביחס למיהותו של הבורר, כישוריו של הבורר שייבחר והוראות דין ופרוצדורה שיהוו בסיס להליך הבוררות.

חשוב להסדיר את אופן המינוי של בורר חלופי, במידה ויבצר מהבורר הנבחר לדון בבוררות למשל עקב שהות ממושכת בחו"ל, מחלה וכדומה כך שיהיה בורר מוסכם חלופי אשר ידון בהליך.

רצוי שהבורר בנוסף להיותו בקיא בנושא שבמחלוקת יהיה גם משפטן, במיוחד כשעלולות להתעורר סוגיות מיוחדות, כגון טענת התיישנות, סעד זמני, וכדומה. בורר שאינו משפטן יוכל לפנות לבית המשפט בבקשת הבהרה (אבעיה משפטית).

לקבוע מראש כי הבורר יאלץ לנהל פרוטוקול בכתב ו/או מוקלט וייתן זכות טיעון לצדדים וינמק את החלטותיו.

רצוי לכלול את כל חילוקי הדעות בין הצדדים בסמכות הכרעת הבורר כדי להימנע ממחלוקות עתידיות על פלוגתאות נוספות שיתגלו במהלך הבוררות.

לסיכום, במאמר זה הובאה בזעיר אנפין החשיבות הרבה לקביעת הפרטים מראש, עוד בשלב כריתת ההסכם.

לעניין זהות הבורר, רצוי לקבוע מראש את זהותו של הבורר או הבוררים האפשריים ולא להשאיר זאת לשיקול דעת של צד שלישי. כך יהיה ניתן לוודא כי זהות הבורר ידועה, הוא בקיא ומיומן בניהול הליכי בוררות ויש לו את הידע המתאים בתחום. בכל מקרה המלצתנו הינה כי הבורר יהיה גם משפטן.

לעניין הגמישות שבהליך, למרות שבעת כריתת החוזה איננו רוצים לחשוב על סכסוכים עתידיים או כי חלילה כלל יתגלעו סכסוכים בין הצדדים, רצוי לתת את הדעת, ולהסדיר את סעיף הבוררות בחוזה על כל רבדיו ולקבוע מראש כיצד נרצה שההליך יתנהל במידה, רחמנא ליצלן, יתגלע סכסוך בין הצדדים.

Comments


bottom of page