מאמרים אחרונים

Please reload

ארכיון

Please reload

תוויות

Please reload

July 10, 2019

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, עלתה התנהלות בעייתית של צד להליך בוררות כלפי הבורר.

הנתבעת בהליך ניסתה בכל כוחה להתחמק מהליך הבוררות, בין היתר בטענות של כפירה בסמכות הבורר, החלפת עו"ד מייצג, והימנעות מתשלום שכר טרחת הבורר, תוך הודעה מפורשת, כי אין בכו...

Please reload

© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל