מאמרים אחרונים

Please reload

ארכיון

Please reload

תוויות

Please reload

May 1, 2019

האם בסמכותו של בורר, אשר ציווה על בעל דין דבר הכרוך בתשלום שכרו ובעל הדין לא מילא אחרי הצו ללא סיבה מוצדקת, לדחות את התביעה – אם ניתן הצו נגד תובע, או למחוק את כתב ההגנה ולפסוק בסכסוך כאילו לא התגונן הנתבע – אם ניתן הצו נגד הנתבע?

פרט יח' לתוספת הראשונה לחוק הבוררות תשכ...

Please reload

© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל