מאמרים אחרונים

Please reload

ארכיון

Please reload

תוויות

Please reload

בעת האחרונה אופציית הבוררות בעולם העסקי תופסת תאוצה. כבר בסוף שנת 2011 אישרה הממשלה את נוסחה הסופי של הצעת החוק בוררות חובה. נושא זה הועלה על ידי שר המשפטים דאז, מר יעקב נאמן ז"ל, בעקבות העומס הרב תחתיו נתונה מערכת המשפט בישראל וזאת כחלק ממהלך כולל אותו הוא יזם וקידם ל...

Please reload

© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל