מאמרים אחרונים

Please reload

ארכיון

Please reload

תוויות

Please reload

January 2, 2017

כשהאדם מן הישוב חושב על הליך בוררות, סביר להניח, שעולות במוחו שתי סיטואציות, ששתיהן מייצגות את הקצוות, ולאו דווקא את מה שקורה בפועל; מחד, ניתן להניח שכאשר אותו אדם שומע את המילה "בורר" עוברת במוחו דמותו של "בורר" בסדרה טלוויזיונית ידועה, שמנהל ומיישב הסכסוכים בין אנשי...

Please reload

© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל