מאמרים אחרונים

Please reload

ארכיון

Please reload

תוויות

Please reload

בית משפט המחוזי בפ"ת (השופט בנימין ארנון) ביטל פסקי בוררות שניתנו על ידי ה- ICAC לטובת משרד הפנים האוקראיני כנגד חברת ויואנס בע"מ (סופרקום לשעבר), והכריז על פסקי הבוררות כבלתי ניתנים לאכיפה, לאור הקביעה כי מדובר בהליך בוררות שאינו צודק, הנכנס בגדר סעיף 5 של אמנת ניו יו...

Please reload

© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל