© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל

בוררים המעוניינים להגיש מועמדותם כחברים בלשכה מוזמנים לקרוא בעיון ולמלא את טופס ההצטרפות ללשכת הבוררים בישראל, בצירוף המסמכים הרלוונטיים המצוינים בטופס.

לשאלות ובירורים נוספים ניתן לפנות אלינו באמצעות תיבת הפניות. 

הורדת טופס הצטרפות ללשכת הבוררים בישראל

או לחץ  כ א ן  על מנת למלא טופס מקוון