© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל

ד''ר מאיר אורנשטיין

מנכ''ל