© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל

יעקב אלגרבלי

מנכ''ל