© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל

יאיר חזות

מנכ''ל